Hodowla Słów - całkiem nudne życie

Czy wykorzystywanie zwierząt w sztuce jest etyczne?

December 06, 2020 Hodowla Słów Season 2 Episode 16
Hodowla Słów - całkiem nudne życie
Czy wykorzystywanie zwierząt w sztuce jest etyczne?
Chapters
Hodowla Słów - całkiem nudne życie
Czy wykorzystywanie zwierząt w sztuce jest etyczne?
Dec 06, 2020 Season 2 Episode 16
Hodowla Słów

Sztuka nie podlega zasadom, jest wolna, ale czy to znaczy, że nie posiada granic? Wykorzystywanie zwierząt żywych i martwych w sztuce stało się popularnym zjawiskiem, zarówno w performansach, jak i instalacjach, teatrze, filmie, czy reklamie. Czy każda forma „użycia” zwierzęcia jest już normą, czy istnieją jakieś etyczne granice sztuki?

https://hodowlaslow.pl/czy-wykorzystywanie-zwierzat-w-sztuce-jest-etyczne/

Support the show (https://patronite.pl/hodowlaslow)

Show Notes

Sztuka nie podlega zasadom, jest wolna, ale czy to znaczy, że nie posiada granic? Wykorzystywanie zwierząt żywych i martwych w sztuce stało się popularnym zjawiskiem, zarówno w performansach, jak i instalacjach, teatrze, filmie, czy reklamie. Czy każda forma „użycia” zwierzęcia jest już normą, czy istnieją jakieś etyczne granice sztuki?

https://hodowlaslow.pl/czy-wykorzystywanie-zwierzat-w-sztuce-jest-etyczne/

Support the show (https://patronite.pl/hodowlaslow)